134 år med lakseforvaltning

Skrukkedalsrenna elveeierlag

Nygått villaks fra 1957

Norsk Villaksforvaltnings modell

Etter en forferdelig periode etter årtusenskiftet, var laksen igjen truet. Vi trengte hjelp til å bekjempe laksens nye trusselbilde. Sammen med noen av bygdas stauteste menn, drog vi ut for å finne noen som kunne redde elva vår.

Vi fant fort tonen med Norsk Villaksforvaltning, og med mange felles grunntanker, var det ikke lenge før stiftelsen hadde skaffet midler og ny kunnskap i elva. Fra 2007 og frem til i dag, har elva blomstret og laksen er på nivå med de beste målingene på 100år.

Laksen i "Skrukka" ga liv i bygda

Da laksefisket for fullt startet i Skrukkedalen og "Skrukka" som den blir kalt lokalt, ble det for alvor fart på dalbygda. Elva skulle skape turisme og et tettsted som livnærte seg på naturen og elva. Nå, flere generasjoner etter, er det forsatt den lille elva som åler seg gjennom fjell og skog som holder bygda sammen.

Etterhvert som utfordringene for laksen kom for dagen, så bygda behov for å verne om den. Resultatet ble et elveeierlag, hvor mottoet "Bedre føre var, enn etter snar" skulle bli den røde tråden i arbeidet vårt. På denne siden kan du les litt om oss og hvordan du kommer i kontakt med oss.

Årsmøte i elveierlaget etter storflommen i 1934
Nå spirer det og gror på begge sider av vannfilmen - igjen

Vår visjon

Vi skal alltid jobbe i elva vår lære opp neste generasjon til å gjøre det samme og alltid respektere villfiskene i den.
Petter Stangbøy, Første styreleder i laget

Litt fakta


Styret og prosjektene

Lokalt styre


De som sitter i styret er fra dalen og er en blanding av fiskere, grunneiere og bønder. Slik har det alltid vært, og vi tror det er fint slik. 

Prosjekt Sjøørret 2023


Sammen med Norsk Villaksforvaltning har vi blitt med på prosjekt sjøørret 2023. Det innebærer å sette fokus på sjøørreten i dalen og sørge for at den får optimale gytemuligheter - akkurat som laksen.

Prosjekt fisketurisme


Alle grunneiere har avtalt en minimums standard på gapahukene langs elva. De skal har fra høy til ekstravagant nivå og løfte kundenes opplevelser langs elva.

Tanker fra vår leder

Jeg har nå ledet elveeierlaget i 15 år. Det har vært femten spesielle år, da vi for første gang har opplevd en katastrofe i elva og nesten mistet grunnlaget for fiske helt. Men, takket være snarsomme lokale fiskere og hjelp fra forskere og Norsk Villaksforvaltning, kom elva på bena igjen. 

Slikt gir oss en annen tanke om fremtiden enn hva vi alltid har hatt. Nå ønsker vi å være føre var, og derfor har vår nye kvotemodell og forvaltningsmodell stått i høysetet i alt vi gjør - og nå ser vi at dette er veien å gå. Jeg tror og håper at den økende fisketurismen vi ser nå, skal bygge på gjensidig forvaltning og bruk av elva til det gode liv langs elvebredden. 

La oss bruke elva så mye vi kan, for om kjærligheten til denne forsvinner - er det over og ut for villfisken i den.

Gunnar Klepp, Elveeierlaget

Ta kontakt

Dersom du ønsker å snakke med oss angående saker som ikke har med sportsfisketurisme å gjøre, er det bare å ta kontakt her. 

Eller ring sentralbordet +47 123 22 33

Samarbeidspartnere

Følg oss

Praktisk info

  • Offentlig transport
  • Familieaktiviteter
  • Festivaler
  • Vannstand og vær

Generelt

  • Om Skrukkedalen
  • Turistkontoret
  • Presse
  • Privacy Policy

Nyhetsbrev